Kadir Gecemiz mübarek olsun

ESSEN CAMİİ ve TALEBE YURDU olarak bütün İslâm âleminin ve şahsınızın Kadir Gecenizi tebrik eder, Cenâb-ı Hak’tan, böylesine rahmet-mağfiret-feyz ve bereket dolu gün ve gecelerden azami derecede istifâde edebilmeyi, sevdikleri hürmetine imtihansız olarak iman-ı kâmil ile huzuruna çıkabilmeyi nasip ve müyesser kılmasını niyâz ederiz.


ESSEN CAMİİ ve TALEBE YURDU

İdare Heyeti